Tag Archives: phát triển bản thân

Quy tắc 20 phút để thành công hơn

Quy tắc 20 phút để thành công hơn mỗi ngày – là một trong các bí quyết thành công được những người thành công thường xuyên áp dụng. Quy tắc này gồm 03 bước: Xác định thói quen cho mục … Continue reading

Posted in Chia sẻ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment