Tag Archives: khám phá bản thân

Đúng hay Sai sẽ không còn tuyệt đối nếu lòng đủ bao dung

Đúng và sai rất khó phân định được rõ, bởi vậy nhẫn một bước biển rộng trời trong. Bạn dẫu có lý cũng cần biết bao dung người khác, bạn dẫu thẳng thắn đến đâu cũng nên giữ một tâm … Continue reading

Posted in Chia sẻ | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment