Tag Archives: giá trị cuộc sống

Hóa ra cuộc sống thật đơn giản

1. Có một người vào thi để xin việc làm trong một công ty nọ, khi đi dọc hành lang đến phòng thi, anh thấy có mấy tờ giấy vụn dưới đất, liền cúi xuống nhặt lấy và bỏ vào … Continue reading

Posted in Sưu tầm | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment