Tag Archives: cuộc sống có ý nghĩa

9 tư duy của người thành công

Người thành công có cách tư duy và nhìn nhận khác với những người khác, và nó phản ánh trong cách họ sống, làm việc, tiết kiệm, đầu tư và kinh doanh. 1.Luôn suy nghĩ lớn

Posted in Sưu tầm | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment