Category Archives: Tủ sách

Còn duyên may lại còn người

Tết Nguyên tiêu 2012, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn gửi vài dòng thư đến báo Sài Gòn Tiếp Thị. Ông viết: “Còn duyên” là may mắn được phụ trách mục Trò chuyện triết học (Chuyện xưa … Continue reading

Posted in Tủ sách | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment