Category Archives: Tin tức

Con Mắt Nhị Phân kỳ 7: CHÊNH VÊNH (07.10.2012)

Truyện Tam Quốc hay kể về tính đa nghi của Tào Tháo: Một hôm Tào Tháo giết hụt Đổng Trác, phải bỏ trốn. Đổng Trác dùng vàng bạc, chức tước treo thưởng hậu hĩnh cho ai bắt được Tào Tháo. … Continue reading

Posted in Tin tức | Tagged , , , , , | Leave a comment