Góc cảm nhận

Nơi chia sẻ của khách hàng - những người bạn đã đồng hành và sử dụng sản phẩm của Khai Phá Bản Thân

Xem thêm

Kết nối

Dịch vụ cho nhóm

“Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Hợp sức đồng đội để tạo nên những kết quả ngoài mong đợi là yêu cầu ngày càng bức thiết, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động lớn như hiện nay.

Với lợi thế là đơn vị đi tiên phong ứng dụng mô hình huấn luyện hướng cá nhân, các chương trình được thiết kế riêng biệt cho đội nhóm của Khai Phá Bản Thân dựa trên Quy trình hai chiều: Từng Cá nhân phải Thực hiểu bản thân, Khai phá bản thân, để xác định được giá trị và sứ mệnh của mình trong Tập thể. Tập thể cũng phải Thực hiểu cá nhân, Tôn trọng cá nhân, từ đó mà có những điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện để Cá nhân phát huy tối đa năng lực, đem lại kết quả tối ưu cho Tập thể. Cả Cá nhân và Tập thể phải cùng tiến về một điểm dung hoà với nhau.

Chính điểm khác biệt này sẽ đem lại những kết quả rất bất ngờ và bền vững.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn với Dịch vụ dành cho Nhóm , bao gồm: