Góc cảm nhận

Nơi chia sẻ của khách hàng - những người bạn đã đồng hành và sử dụng sản phẩm của Khai Phá Bản Thân

Xem thêm

Kết nối

Chương trình khuyến mãi: Khai phá bản thân giai đoạn 1 cho 100 hồ sơ đăng ký đầu tiên

Sau một thời gian âm thầm hoàn chỉnh dự án, khaiphabanthan đã triển khai sản phẩm của mình với nhóm khai phá đầu tiên và thu về bước đầu những kết quả tạo được nhiều bất ngờ: Có những bạn tưởng đã hiểu rất rõ bản thân nhưng kết quả phân tích cho thấy họ đang hiểu lệch lạc về mình; Có những bạn tưởng đã định vị rõ cái Tôi cá nhân cuối cùng lại phát hiện hoàn toàn chưa có một bản sắc riêng rõ nét; Có bạn tưởng như mình vô phương thay đổi đã tìm ra nguồn gốc vấn đề mình đang gặp phải để suy ngẫm và lên kế hoạch giải quyết;…

Nối tiếp hoạt động này, với mục tiêu có thể tạo cơ hội cho nhiều bạn trẻ hơn có thêm nguồn thông tin tham khảo về chính con người mình (hình ảnh hiện tại, điểm mạnh, hạn chế, những định hướng chung), dự án tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi: Khai phá bản thân giai đoạn 1 Miễn phí cho 100 cá nhân quan tâm đến việc Tìm lại chính mình, Hiểu bản thân, Thay đổi bản thân, Phát triển năng lực cá nhân. Chương trình nhận được sự hỗ trợ của một số chuyên gia tâm lý.

Chương trình chỉ ưu tiên cho 100 hồ sơ gửi về sớm nhất tính theo thời gian nhận mail.
Những cá nhân quan tâm vui lòng gửi thông tin đăng ký về địa chỉ: admin@khaiphabanthan.vn cung cấp đầy đủ các nội dung:
- Họ tên
- Ngày sinh
- Nghề nghiệp, Chức vụ, Nơi công tác
- Điện thoại, Email
- Lý do muốn tham gia chương trình

Những đăng ký hợp lệ và nằm trong số 100 người đầu tiên sẽ được nhận hồ sơ khai phá bản thân để cung cấp thông tin và xử lý kết quả.

Yêu cầu khi tham gia chương trình: Trung thực, chân thành muốn Khai phá bản thân mình.
Chúng tôi sẽ không đảm bảo được tính xác thực, gần gũi của kết quả phân tích với con người thực của bạn nếu thông tin trong hồ sơ không được cung cấp đầy đủ, đúng với con người của bạn đang có.

Thời gian đăng kýTừ nay đến 23:59 ngày 24/6/2011.